Příloha č 1 k prov. řádu od 1.4.2022

Příloha č. 1

k provoznímu řádu tenisového areálu TJ Karlštejn

„Členské poplatky a sazby za pronájem dvorců“

1) Poplatky členů oddílu

Do ročních poplatků jsou zahrnuty i členské příspěvky TJ (500,-Kč ročně pro dospělí, dorost do 18 let, studenty, seniory nad 75 let, resp. 300,- Kč pro žáky do 15 let, čestné členy a neaktivní členy oddílu). Členům, kteří tyto příspěvky hradí v rámci jiného oddílu TJ Karlštejn, je příslušná částka odečtena.

Kategorie, roční poplatek a stanovená brigádnická činnost:

 1. Dospělí 1.700,-Kč a 10 hod nebo úhrada 150,-Kč/hod.
 2. Dorost a studující 900,-Kč a 8 hod nebo úhrada 150,-Kč/hod.
 3. Senioři (nad 75 let) 1.000,-Kč bez brigádnických povinností.
 4. Žáci (do15 let) 650,-Kč bez brigádnických povinností.
 5. Čestní členové 300,- Kč bez brigádnických povinností.

2) Ostatní poplatky oddílu

 1. Vstupní poplatek do tenisového oddílu - neplatí je žáci, dorost, studující a senioři je 1000,- Kč. Tuto částku může na žádost nového člena výbor oddílu prominout.
 2. Udržovací poplatek pro neaktivního člena je 500,- Kč.Členové, kteří svou sportovní aktivitu v oddíle přeruší, mohou hradit pouze udržovací poplatek. Udržovací poplatek lze uhradit zpětně za dobu maximálně posledních 3 let.
 3. Pronájem skříňky v šatně 150,-Kč/rok.
 4. Pronájem dvorce na 1 hodinu 200,-Kč/hod.
 5. Poplatek každého hosta, hrajícího s členem oddílu 50,- Kč/hod.
 6. Pronájem areálu pro uspořádání turnaje (všechny 4 dvorce se zázemím) 4.000,-Kč/den.

Platnost této přílohy je od 1.4.2022