VALNÁ HROMADA – TJ KARLŠTEJN, Z. S. – 2018

VYVĚŠENO DNE 6. 4. 2018

Dne 5. 5. 2018 v 19:30 hod

Se koná v areálu TJ Karlštejn

VALNÁ HROMADA TJ KARLŠTEJN, z. s.

Program:

  1. zahájení, schválení programu, volba mandátové a návrhové komise.

  2. Výroční zpráva TJ – p. Martin Směšný.

  3. Výroční zpráva oddílů – tenis, fotbal, volejbal.

  4. Zpráva o hospodaření TJ, schválení rozpočtu na rok 2018.

  5. Zpráva mandátové komise.

  6. Zpráva o Výkonném výboru TJ. Doplnění členů VV – volba.

  7. Zpráva návrhové komise – usnesení.

  8. Diskuse – max. 3 min. jedinec (jinak písemně).

  9. Závěr – mandátová komise, předseda TJ.

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY ČLENY TJ KARLŠTEJN

Za TJ Martin Směšný, předseda TJ Karlštejn, z. s.

 

Drobné pohoštění zajištěno.