POKLADNÍ HODINY

Pokladní hodiny pátek od 16-17 hodin.

Pokud je první středu v měsíci schůze výboru, v pátek pokladní hodiny odpadají.

Platí od března do září. Od října pouze v den konání výborové schůze nebo po domluvě.
Za pokladnu odpovídá Ing. Tomáš Dočekal