TJ Karlštejn

Příloha č. 1

k provoznímu řádu tenisového areálu TJ Karlštejn
„Členské poplatky a sazby za pronájem dvorců“

 

1) Poplatky členů oddílu

Do ročních poplatků jsou zahrnuty i členské příspěvky TJ (500,-Kč ročně,
dospělí, dorost do 18 let, studenty, seniory nad 75 let, resp. 300,- Kč pro
žáky do 15 let, čestné členy a neaktivní členy oddílu). Členům, kteří tyto
příspěvky hradí v rámci jiného oddílu TJ Karlštejn, je příslušná částka
odečtena.
Kategorie, roční poplatek a stanovená brigádnická činnost:
1. Dospělí 1.500,-Kč a 8 hod nebo úhrada 150,-Kč/hod.
2. Dorost a studující 800,-Kč a 8 hod nebo úhrada 150,-Kč/hod.
3. Senioři (nad 75 let) 1.000,-Kč bez brigádnických povinností.
4. Žáci (do15 let) 550,-Kč bez brigádnických povinností.
5. Čestní členové 300,- Kč bez brigádnických povinností.

2) Ostatní poplatky oddílu

1. Vstupní poplatek do tenisového oddílu – neplatí je žáci, dorost, studující
a senioři je 1000,- Kč. Tuto částku může na žádost nového člena výbor
oddílu prominout.
2. Udržovací poplatek pro neaktivního člena je 400,- Kč. Členové, kteří
svou sportovní aktivitu v oddíle přeruší, mohou hradit pouze udržovací
poplatek. Udržovací poplatek lze uhradit zpětně za dobu maximálně
posledních 3 let.
3. Pronájem skříňky v šatně 150,-Kč/rok.
4. Pronájem dvorce na 1 hodinu 200,-Kč/hod.
5. Poplatek každého hosta, hrajícího s členem oddílu 50,- Kč/hod.
6. Pronájem areálu pro uspořádání turnaje (všechny 4 dvorce se
zázemím) 4.000,-Kč/den.