TJ Karlštejn

Všeobecné informace

Tenisový areál Tělovýchovné jednoty TJ Karlštejn z.s. leží na břehu Berounky v sousedství centrálního parkoviště pro návštěvníky hradu. Tvoří jej čtyři antukové kurty na tenis a provozní budova se zázemím.

Tenisový oddíl, který byl založen v roce 1989 je řádným členem Českého tenisového svazu. Kurty byly vybudovány svépomocí skupinou nadšenců kolem Honzy Pivce za pomoci výboru TJ Sokol Karlštejn.

Po ničivé povodni v roce 2002 proběhla rozsáhlá rekonstrukce kurtů, jejich rozšíření na řádné rozměry pro čtyřhru a vylepšení zázemí. V roce 2013 areál postihla další ničivá povodeň.

K dispozici je rovněž tréninková zeď.

Tenisový oddíl má cca šedesát členů a provozuje svou činnost podle počasí od dubna do října. Kurty slouží pro hraní členů a k pronájmům pro příležitostné zájemce a návštěvníky Karlštejna a okolí. Je možné si u správce zapůjčit tenisové rakety a míče. Pronájmy se objednávají u správce kurtů pana Pešky na místě, nebo telefonicky na čísle 602 327 150.

O provoz a údržbu se starají všichni členové tenisového oddílu pod vedením výboru a správce. Chod tenisového oddílu se řídí provozním řádem.

Oddíl v současné době nemá závodní družstva, je zaměřen na rekreační formu tenisu.

Na závěr sezóny pořádá oddíl tenisu tradiční turnaje pánských a smíšených párů. Pravidelně se účastní 20-30 dvojic.

Výbor oddílu podává výše uvedenou informaci s cílem probudit zájem široké veřejnosti o tenisovou hru. Nový členové z řad dospělých a především dětí a mládeže jsou vítáni v našich řadách.